CV

Dr. Ümit Özen, Ph.D.

Dr. Ümit ÖZEN, İzmit lisesinden mezun olduktan sonra, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde ve en iyi hocalarıyla 15 yıl süren endüstri mühendisliği eğitimini (lisans, yüksek lisans ve doktora) başarıyla tamamlamış, kamu, özel ve yurtdışı şirketlerinde 27 yıllık profesyonel çalışma deneyimi olmuş, bunun 24 yılı Sabancı şirketlerinde geçmiştir. Yaptığı çalışmalar en iyi uygulamalar olarak seçilmiş ve ödüllendirilmiştir. Bilim adamı kimliği ile de birçok bilimsel yayın yapmış, üniversitelerde dersler ve sayısız konferanslar vermiştir. Mükemmelliyetçi, analitik düşünen, gerçeklere ve verilere göre karar veren, sonuç odaklı, olaylara farklı pencerelerden bakabilen ve çalıştığı konularda uzman kişidir. Türkiye’nin ilk ve halen aktif olarak çalışan Yalın Altı Sigma uzman kara kuşaklarından biridir. Çok farklı sektörlerde çalışmış olmasının getirdiği bilgi ve deneyim, onu yaptığı işlerde herzaman diğerlerinden farklı kılmaktadır. İş mükemmelliği, süreç yönetimi, hedeflerle yönetim, risk yönetimi, yalın altı sigma, stratejik yönetim, değişim yönetimi ve ISO yönetim sistemleri ana uzmanlık alanlarıdır. Şirketler kendisini; fark yaratmak, kurumsallaşmak, işi doğru yapmak, kültürel değişimi sağlamak, yanlışları görmek, hata yapmamak, gelişmek, iyileşmek, büyümek, öğrenmek, fark yaratmak, başarılı olmak ve sürdürülebilir olabilmek için çalışmayı tercih etmektedir.

Eğitim ve çalışma hayatını detaylandırmak gerekirse , İzmit lisesinden mezun olduktan sonra 1985 yılında İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandı. Mühendislik eğitimi ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü tarafından birçok başvuru arasından yüksek lisans öğrencisi olarak seçildi. İlk bilimsel yayınını Paşabahçe fabrikalarında yaptığı “Üretim Hat Dengeleme Optimizasyon” projesi ile, ilk uluslararası sunumunu “Arçelik Ürünlerinin Dağıtımının Optimizasyonu” konulu yüksek lisans tezi ile yaptı. Bu dağıtım optimizasyon modeli daha sonra Arçelik’e program haline getirilerek satıldı. Boğaziçi Üniversitesi bölüm projesi olan bu çalışma, üniversiteye gelir de kazandırdı.    

Profesyonel hayata, burs aldığı kamu şirketi Seka Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü’nde çalışarak 1993 yılında başladı ve kısa zamanda üst yönetimin dikkatini çekti. Sayısız başarılı projelere liderlik yaptı, özellikle geliştirdiği “Ürün Üretim, Satış ve Karlılık Modeli” ile SEKA’yı 8 yıl aradan sonra kara geçirdi. Bir yıl içinde ürün etüd ve değerlendirme şefliğine terfi edilerek SEKA tarinde en kısa sürede şef olan kişi oldu. Bu projedeki başarısı ile 1995 yılında Milli prodüktivite merkezi tarafından SEKA genel müdürü, kamuda yılın en başarılı iş adamı seçildi. Bu model daha sonra diğer kamu şirketlerinde de uygulanmak üzere çoğu yerde sunuldu. Bu ödül sonrasında Kocaeli Üniversitesi tarafından davet edilerek misafir öğretim üyesi olarak bir dönem İş Etüdü dersi vermesi istendi.

SEKA’da çalışırken, 1994 yılında İTÜ’de Mühendislik Yönetimi doktora programına 12 aday arasından tek kişi olarak seçildi. Çalışırken doktorasını yaptı ve 5,5 yıl süren doktora eğitimini ortalama 94 puanla bitirdi. “Stratejik Düşüncelerin Modellenmesi ve Beyin Haritalarının Çıkartılması” konulu doktora tezi makale olarak ulusal ve uluslarası birçok bilimsel dergilerde yayınlandı ve konferanslarda sunuldu. Atlanta’da bir konferansta doktora tezi sunumu sonrası gelen çarpıcı bir soru üzerine "Katılımcılarının Grup Kararları Üzerindeki Etkileri ve Farklılıkları" adlı ayrı bir bilimsel çalışma daha yaparak post doktorasını yaptı. 

SEKA’da 3,5 yıl çalıştıktan sonra 1996 yılında Sabancı Holding Talent Pool II Genç Yetenekli Yöneticiler projesi kapsamında seçilerek Sabancı Holding'te Planlama ve İş geliştirme departmanında önce uzman sonra müdür olarak Sabancı ailesi ile beraber 6 yıl çalıştı. İlk projesi Şevket Sabancı tarafından verilen Japon’larla ortak “Türkiye’de Elektronik Ürün Üretimi ve Satışı” projesi idi. Bu projenin fizibilite çalışmasını yaptı ve Sabancı grubunun tek markası olan Teknosa doğdu. Daha sonra birçok yabancı ortaklık ve yeni yatırım projelerinin değerlendirilmesi konularında çalıştı. Holding'e bağlı 17 iş kolunda varolan 57 şirketin, mevcut ve gelecek durumlarının stratejik analiz değerlendirmelerini yaparak, Holding'in yatırım yönünün belirlenmesinde kritik rol oynadı. McKinsey ile yapılan, Sabancı Holding'in stratejik iş portföyünün belirlenmesi projesine liderlik etti. Sabancı Holding yatırım kriterlerini belirleyerek tüm Sabancı şirketlerinde uygulanmasını sağladı.

2002 yılında Dupont ve Sabancı ortaklığı olan polyester ve elyaf üreticisi DupontSA firmasının Amsterdam merkez ofisinde, CEO ya doğrudan bağlı, İngiltere, Almanya ve Türkiye'deki tüm fabrikaların başına operasyon planlama müdürü (COO) olarak atandı. Amsterdam’da expat olarak iki yıl bu görevde çalıştı. Operasyon icra kurulu üyesi olarak görev yaptı.  Dupont Akademi tarafından Amerika’lı hocalar tarafından verilen ve 4 ay süren Yalın Altı Sigma Siyah kuşak eğitimini 2002 yılında Hollanda’da alarak, şirkette birçok önemli ve kritik yalın altı sigma projesi yaptı. Özellikle sıfır stoklu çalışma yönetimi projesi tüm fabrikalarda başarıyla uygulandı. Bu proje Amerika Dupont’un da ilgisini çekti ve Amerika’ya davet edildi. En iyi uygulamalar ve iş mükemmelliği konusunda dünya şirketlerine ödüller veren Oliver Wight’in İngiltere’de düzenlediği İş mükemmeliği eğitimlerine katılarak, süreçlerde iş mükemmelliğinin önemini ve gerekliliklerini öğrendi. Şirketin tedarik zinciri süreçlerine Oliver Wight tekniklerini uygulayarak fark analizleri yaptı ve tüm fabrikalarda değişim yönetimini başlatarak, yapısal iyileştirme ve değişikliklerin yapılmasına öncülük etti. Mevcut bilgi ve yaptığı çalışmalar nedeniyle, 2003 yılında Hollanda kraliçesi tarafından Hollanda gelişimine katkı sağlayan expat olarak seçilerek, çoğu bürokratik ve mali ödemelerden muaf tutularak özel ayrıcalıklı yabancı statüsüne alındı.  

2004 sonlarında Dupont’un iş ortaklığından ayrılmaya karar vermesinden sonra Türkiye’ye döndü. Evyap Şirketler Topluluğunda ilk defa kurulan Strateji ve İş Geliştirme departmanının başına geçerek çalışmaya başladı. Şirketin gelecekteki yönünü belirleyecek stratejik çalışmalarına liderlik etti. Tüm üst ve orta yöneticilerin, strateji ve hedeflerin gerçekleştirilmesi konularındaki farkındalığını artıracak çalıştaylar düzenledi. Strateji arama konferansları yaptı. Mısır, Rusya ve Ürdün'de çıkan yatırım fırsatlarını yerinde değerlendirerek, birçok gelen projelerin iş değerleme çalışmalarını yaptı.

Sabancı Holding’te çalışırken yarattığı Teknosa şirketinde, 2005 yılında Altı Sigma ve Kalite Geliştirme Grup Müdürü ve icra kurulu üyesi olarak çalışmaya başladı. ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetimi ve ISO 31000 Risk Yönetimi sistemlerini sıfırdan kurarak, ilk defa elektronik perakende sektöründe ISO sertifikalarını Teknosa mağazalarına ve İklimsa bayi teşkilatına kazandırdı. Tüm Teknosa mağazalarında standart uygulamaların gerçekleştirilmesi sağlayarak, şirketin hızlı büyümesine liderlik etti. Şirketin tüm iş süreçlerinin çizilmesini sağlayarak, Teknosa'nın stratejik hedeflerinin belirlenmesi amacıyla yapılan yıllık stateji arama toplantılarını organize etti ve yönetti. Dünyada büyük şirketler tarafından yaygın kullanılan Kurum karnesi modelini Türkiye’de ve perakende sektöründe ilk defa uygulayarak,  şirket strateji ve hedeflerin şirket genelinde yayılımını ve takibini sağladı. Tüm bu başarılı çalışmaları ve sistemleri, her mağazada denetimler yaparak şirket kültürünün bir parçası haline getirdi.  Altı sigmada en üst seviye olan Altı Sigma Uzman Kara Kuşak sertifikasını aldı. 6 sigma şirket sponsoru olarak 15’in üzerinde altı sigma projesine koçluk yaptı. Yapılan projelerle 10 milyon doların üzerinde kazanç sağladı. Sabancı Holding İş Mükemmelliği (SABE) ekibinin üyesi olarak seçildi, diğer Sabancı şirketlerinde yapılan tüm yalın 6 sigma eğitim ve çalışmalarına eğitmen ve proje danışmanı olarak destek verdi. Yalın yönetim konusunda önemli ulusal ve uluslararası danışman ve eğitmenlerle çalışarak projeler yaptı. Yapılan her proje şirkete büyük kolaylıklar ve kazançlar sağladı. Kurduğu sistemler ve projeler, yurtiçinde ve yurtdışında yarıştı, en iyi uygulama ödülleri aldı ve yayınlandı. Başarılı iş uygulamaları konularında verdiği ingilizce webinar, Avrupa'da o yıl en çok izlenen ve dinlenen webinar oldu. Yapılan süreç ve kurum karnesi modeli ve uygulamaları, Finlandiya QPR firması tarafından 2008 yılında en iyi müşteri uygulaması seçildi, 2008 yılında İngiliz Standartları Enstitüsü tarafından ISO Yönetim Sistemine sahip en başarılı şirket uygulaması, Sabancı Holding tarafından ise 57 proje içinden en iyi iş uygulaması seçildi.  Her yıl, Altı sigma dalında Sabancı Holding tarafından verilen Sabancı Altın Yaka ödüllerini aldı. Teknosa’da öneri sistemini kurarak, inovatif mağaza fikirlerini toplayıp, değerlendirip, ödüllendirerek Teknosa’ya fark yarattı. Teknosa’da çalışırken Kültür Üniversitesi ve Ticaret Üniversitesi’nde “İş Etütü” ve “Stratejik Planlama ve Yönetimi” konularında lisans ve yüksek lisans öğrencilerine misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. Ticaret üniversitesinde öğrencilere yapılan anket sonrasında verdiği master dersi ile üniversitedeki en iyi hoca olarak öğrenciler tarafından seçildi.

2011 yılında INFOMAN Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı şirketini kurdu. Risk Yönetimi, Stratejik Planlama, Süreç Yönetimi, Kurumsal Performans Yönetimi, Müşteri Şikayetleri Yönetimi ve Yalın Altı Sigma konularında 6 yıl boyunca ulusal ve uluslararası firmalara birçok eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdi. Özellikle Teknosa, Carrefoursa, YDS, Bosch, Kliksa ve YKM şirketlerine uzun dönemli danışmanlıklar verdi. Bosch’ta verdiği risk yönetimi danışmanlığı ile kurulan sistem, en iyi uygulama seçilerek diğer ülkelerdeki Bosch fabrikalarına örnek oldu. Carrefoursa’ya verdiği süreç yönetimi danışmanlığı ile tüm mağazalarda standardizasyon sağlandı ve birçok süreç iyileştirmeleri yapıldı. YKM’nin Boyner ile birleşmesi öncesi süreçler tanımlanarak, birleşmenin sorunsuz gerçekleşmesi sağlandı. Ayakkabı ve Tekstil Üreticisi YDS ile 9 yıl aralıksız çalışarak şirketin kurumsallaşması ile ilgili sayısız projeler ve iyileştirmeler yapıldı. Dünyanın en büyük belgelendirme kurumu olan  İngiliz Standartları Ensititüsü'nün (BSI) akredite eğitmen ve denetçisi olarak çalıştı. BSI Türkiye denetleme komitesi başkan yardımcısı görevini 3 yıl yaptı. Özellikle ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi konusunda İngiltere tarafından akredite olmuş Türkiye'deki ilk eğitmen olarak birçok ulusal ve uluslararası firmaya eğitimler ve danışmanlıklar vererek, risk yönetimi kültürünün Türk şirketlerinde gelişmesine katkıda bulundu. Vodafone şirketine verdiği eğitimle dünyada ilk sertifikalı risk yöneticileri yetiştirdi. Kalite Derneği KALDER’de yayın kurulu üyesi olarak 2 yıl görev aldı.

2012 ile 2014 yılları arasında 5 kere Filipinler'e giderek süreç yönetimi, kurumsal performans yönetimi ve risk yönetimi konularında Filipinler ve yakın coğrafyalardan (Çin, Endonezya, Malezya, Singapur vb) gelen ülke katılımcılarına eğitimler vererek 2 gün süren eğitim ve çalıştaylar yaptı. Filipinler’de gazetelerde, radyolarda eğitim ve konferansların ciddi tanıtımları yapıldı. İlk verdiği eğitime inanılmaz bir katılım oldu ve 147 kişi katıldı, bu yüzden konferans salonu ayarlandı. Filipinler'de firmalara özel eğitimler verdi. Filipinler'de her yıl iki kere düzenlenen Yalın Altı sigma konferanslarına ana konuşmacı olarak davet edilerek 16 konferans sunumu gerçekleştirdi. Katıldığı tüm altı sigma konferanslarında diğer konuşmacıların konuşulabileceği konuları önceden belirleyerek, konferansların başarılı ve yüksek katılımlı gerçekleşmesini sağladı.

2016 yılında Pegasus Havayolları'na Operasyon İcra kurulu üyesi olarak Entegre Yönetim Sistemleri ve İş Mükemmelliği departmanını kurarak yapılacak çalışmalara ve ekiplere başkanlık etti. Pegasus'ta yürütülen tüm süreçlerin tanımlanması ve çizilmesi, stratejilerin belirlenerek hedeflerle ilişkilendirilmesi, kurumsal ve süreç risk yönetimi konularında çalışmalar yaparak, çevre yönetimi, bilgi güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği ve iş sürekliliği konularında şirkete ISO sertifikalarını aldırdı. 2019 yılında Pegasus’ta kurduğu iş sağlığı ve güvenliği sistemi ile British Safety Council tarafından verilen Uluslararası İş Güvenliği ödülünü şirkete kazandırdı. Şirketin bakış açısını değiştirecek Yalın altı sigma projeleri yaparak, şirketin sağlıklı büyümesine ve hedeflerinin ötesinde performans gerçekleştirmesini sağladı. 2019 yılında Genel Müdür Danışmanı olarak görevine devam etti. Pegasus risk komitesi üyesi, operasyon icra kurulu üyesi ve kişisel verilerin korunması komitesi üyesi olarak görev aldı. Pegasus'ta çalışırken1800’lü yılların ortalarından bu yana sürdürmekte olduğu köklü ve çağdaş eğitim veren Sağlık Eğitim Vakfı’na ait İzmir, Tarsus ve Üsküdar Amerikan okullarının yeniden yapılandırılması ve süreçlerinin tanımlanarak kurumsallaştırılması konusunda danışman olarak çalıştı. 2020 yılında Türkiye'nin en büyük perakende devi LC Waikiki şirketinde iş mükemmelliği genel müdür yardımcısı olarak göreve başladı. İç Denetim, Süreç Yönetimi, Doküman Yönetimi, Kalite Yönetimi, Yalın Yönetim, Organizasyonel Gelişim, Risk Yönetimi ve Çalışan Öneri Sistemi çalışmalarını şirketin tamamını kapsayacak şekilde sıfırdan kurmuş, iyileştirmiş, geliştirmiş ve yönetmiştir. Şu an yönetim danışmanı olarak çalışmakta uzman olduğu konularda eğitimler, konferanslar ve danışmanlık vermektedir.  

Detaylı CV'yi görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

 

       


1 sayfada toplam 1 sonuç