KALİTE YÖNETİMİ

“ISO 9001 KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ VE TETKİKÇİ EĞİTİMİ

Eğitmen: Dr. Ümit ÖZEN / www.drumitozen.com

Katılımcı Profili: Şirket sahipleri, şirket üst yönetimi, direktörler, müdürler, tüm süreç sahipleri, operasyonel ve stratejik kararlar alan departman yöneticileri ve çalışanları, kalite çalışanları, denetçiler, müşteri ilişkileri departmanı çalışanları 

Amaç: ISO 9001 Kalite Yönetimi standardı, şirketlerin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, büyüklükleri ne olursa olsun uygulamak zorunda oldukları Uluslararası Standartları Organizasyonu (ISO) tarafından 2004 yılından beri tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan ve uygulanan, en temel standartlardan birisidir. Diğer tüm standartlar, ISO 9001 standardının gereklilikleri yönünde detaylandırılmıştır. Dolayısıyla firmaların öncelikle ISO 9001 belgesini alması gerekmektedir.

Bu eğitimde, bu standardın doğru ve etkin uygulanabilmesi için, standardın temel özellikleri ve standart maddeleri farklı sektörlerden örnekler verilerek anlatılmakta, böylece konunun pekişmesi sağlanmaktadır.

Kurum içinde iç tetkiklerin yapılarak standardın gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediğini anlamak için, bu eğitimin son bölümünde tetkikçi eğitimi verilmektedir. Bol tartışmalı ve aktif katılımlı geçen grup içi uygulama çalışmaları ile de konunun önemi ve mesajı verilmeye çalışılmaktadır.

Eğitim sonunda yapılan bir sınavla, 70 üzerinde başarı gösteren katılımcılara ISO 9001 İç Tetkikçi Sertifikasyonu verilmektedir. Bu sertifikasyon ile çalışanlar, kendi firmalarındaki süreçlerini, dokümanlarını ve uygulamalarını, ISO 9001 standardı gerekliliklerine uygun olup olmadığını denetleyebilir olacaktır.  

Eğitim İçeriği:

 • Kalite Tanımı
 • Sürekli İyileştirme - PUKÖ Döngüsü
 • Süreç Yönetimi
 • ISO 9001 Yararları
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri
 • ISO 9001 Standardı Maddeler
 • ISO 9001 Belgesine Sahip Firmalar ve Özellikler
 • İç Tetkik tanımı ve amacı
 • İç Tetkikçilerin Özellikleri
 • İç Tetkik Aşamaları
 • İç Tetkik Hazırlıkları
 • İç Tetkik Soru Hazırlama Teknikleri
 • İç Tetkik Planı Hazırlama
 • İç Tetkiklerin Yararları
 • Örnek İç Tetkikler
 • Sınav

Katılımcı Sayısı: En fazla 15 kişi

Süre: 2 gün

Dr. Ümit ÖZEN, Ph.D.
Yönetim Danışmanı ve Yalın Altı Sigma Uzman Kara Kuşak
INFOMAN Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı
+90 533 689 26 67
http://www.infoman.com.tr