SÜREÇ YÖNETİMİ

“SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ”

 

Eğitmen: Dr. Ümit ÖZEN / www.drumitozen.com

Katılımcı Profili: Şirket sahipleri, şirket üst yöneticileri, süreç yöneticileri, departman yöneticileri.

Amaç: Şirketlerin kurumsallaşması, çalışan kişilerden bağımsız bir şekilde işlerin aksamadan yürümesi ile mümkündür. Yapılan işlerin tarif edilerek belirli bir teknikle çizilmesi, herkesin anlayabileceği ve ulaşabileceği bir yapıya dönüşmesiyle süreç yönetimi sağlanmış olacaktır. Süreçlerin çizilmesi yetmemekte, zaman içinde yeni işler yapıldıkça veya mevcut iş yapılarındaki değişikliklerin en kısa zamanda süreç şemalarına dahil edilerek güncellenmesi gerekmektedir. Yapılan her işten fayda sağlanmalıdır, bu nedenle süreç yönetimi her çalışanın işi olmalıdır. Herkes yapmaktan sorumlu olduğu süreç faaliyetlerini en iyi şekilde yapmalı ve iyileştirmelidir. Buna göre bireysel performans parametreleri oluşturulabilir. Yıl sonunda şirketlerin bireysel performans değerlendirmelerinde bireysel performans başarıları daha somut ve rakamlara dayalı değerlendirilebilir. Süreç yönetimini bir kültür olarak belirlemiş şirketler, artık gelecekteki durumlarını bu çizimler üzerinden tartışarak bu işi daha az kaynakla, daha hızlı ve kısa zamanda nasıl yaparım diyerek, rekabette üstünlüğü sağlama yolunda adımlar atmaktadırlar.

Bu eğitimde süreç çizim tekniklerinden bahsedilecek, örneklerle süreç çizim tekniğinin pekişmesi sağlanacaktır. İyi ve kötü örneklerle konu irdelenecektir. Süreç yönetiminin organizasyonun bir kültürü haline gelmesi için gerekli adımlardan bahsedilecektir. Süreç performanslarının ölçülmesi ve takibi ile ilgili kurumsal karne modeli (Balanced Scorecard) anlatılarak, strateji ile süreç performanslarının entegrasyonu ve takibinden örnekler verilecek ve grup çalışmaları ile konunun anlaşılması sağlanacaktır. Strateji haritaları oluşturularak, başarı performans parametrelerinin nasıl bulunması ve takip edilmesi gerektiği ile çalışma yapılacaktır.

Eğitim İçeriği:

 • Durum Analizi
 • Süreç Tanımı
 • İş Süreçleri Akışları
 • Organizasyon Yapısının Önemi
 • Süreç Çizim Teknikleri
 • Süreçlerin Tanımlanması
 • Süreç Yönetimi Yaklaşımı
 • Süreç Yönetiminib Başarı Kriterleri
 • Süreçlerin Özellikleri
 • Süreçlerin Sınıflandırılması
 • Süreç Performanslarının Ölçülmesi ve Takibi (Kurum Karnesi - BSC)
 • Süreçlerin Güncellenmesi
 • Yalın Tekniklerle Süreç Sadeleştirme ve İyileştirme Teknikleri (MUDA)
 • Süreç Değer Akış Haritaları (VSM)
 • Süreç Yönetiminde Zorluklar
 • Süreç Yönetimi Sonuçları

Katılımcı Sayısı: En fazla 15 kişi

Süre: 2 gün

Dr. Ümit ÖZEN, Ph.D.
Yönetim Danışmanı ve Yalın Altı Sigma Uzman Kara Kuşak
INFOMAN Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı
+90 533 689 26 67
http://www.infoman.com.tr